Wirtualny punkt szczepienia KULTURĄ
EFRR-Hades

Dostępność architektoniczna GRAJEWSKIEGO CENTRUM KULTURY

  1. Dostępność wejścia do budynku Grajewskiego Centrum Kultury

Do budynku Grajewskiego Centrum Kultury od strony ul. Wojska Polskiego prowadzą trzy wejścia.
Wejście I – od zewnętrz 2-stopniowe wejście, następnie w holu wejściowym wewnątrz 3-stopniowe zejście prowadzące do pomieszczeń administracyjno-biurowych, sali klubowej oraz toalety.

W okresie pandemii zamknięte są drzwi i brak przejścia do pomieszczeń bibliotecznych oraz sali widowiskowo-kinowej.

Wejście II -prowadzi do kasy, następnie schodami do góry na I-sze piętro do sali widowiskowo-kinowej, toalet, szatni i toalety dla osób niepełnosprawnych. Następnie schodami do góry dojdziemy do II-go piętra do magazynu strojów, toalet oraz balkonu. Schody w obiekcie z poręczami.

Wejście III – na poziomie przyległego chodnika, prowadzi do pracowni plastyczno-ceramicznej.

Wejście IV – od strony skarpy przy ulicy Łaziennej prowadzi do czytelni i biblioteki miejskiej oraz pomieszczeń piwnicznych, w tym sali UTW. Klatka schodowa prowadzi również do pomieszczeń administracyjno-biurowych oraz sali widowiskowo-kinowej i garderoby (przejście techniczne dla pracowników GCK).

W okresie pandemii zamknięte jest przejście z tej strony budynku do pomieszczeń GCK.

  1. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Przy lewej bocznej ścianie budynku od strony ul. Wojska Polskiego znajduje winda dla osób z dysfunkcjami ruchu, matek z dziećmi itp. dostępna na poziomie parteru z dostępem do domofonu (instrukcja obsługi dostępna na drzwiach). Windo można przemieścić się na I piętro klatki schodowej (sala widowiskowo-kinowa) oraz II piętro (balkon oraz magazyn strojów).

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na I piętrze przy szatni (obok sali widowiskowo-kinowej).

Budynek wyposażony jest w schodołaz gąsienicowy.

  1. Opis dostosowań, np. pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

W budynku znajduje się platforma dla niepełnosprawnych na wózki przy scenie (wyposażona w poręcz) umożlwiająca dostęp na scenę z poziomu widowni. Informacji o rozkładzie pomieszczeń udzieli każdy pracownik znajdujący się w obiekcie. Przed każdym seansem filmowym wyświetlana jest na ekranie kinowym zapowiedź wydarzeń kulturalnych GCK.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Nie ma również oznaczeń w alfabecie braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

  1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
    Z lewej strony budynku na parkingu wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

  2. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
    Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem wejścia na teren budynku z psem jest wyposażenie go w uprząż, kaganiec oraz posiadanie zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia z psem nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa.

  3. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Brak takiej osoby


KOORDYNATOR DOSTĘPNOŚCI / KONTAKT
Osobą odpowiedzialną za udzielenie pomocy oraz informacji dotyczących dostępności Grajewskiego Centrum Kultury jest pani Bogusława Krajewska sekretariat@gckgrajewo.pl

tel. 86 272 2991

Galeria

Powiększ zdjęcie

Wejście I oraz Wejście II

Powiększ zdjęcie

Wejście II (od wewnętrznej strony kina)

Powiększ zdjęcie

Wejście III

Powiększ zdjęcie

Wejście IV

Powiększ zdjęcie

Parking dla osób niepełnosprawnych oraz winda z domofonem

Powiększ zdjęcie

Toaleta dla osób niepełnosprawnych

Powiększ zdjęcie

Platforma dla niepełnosprawnych na wózki przy scenie