Wirtualny punkt szczepienia KULTURĄ
EFRR-Hades

Zakończone

Artykuły

Protokół z otwarcia ofert 2021 - środki czystosci

2021-01-28

Protokół z otwarcia ofert 2021 - materiały eksploatacyjne

2021-01-28

protokół z otwarcia ofert 2021 - materiały biurowe

2021-01-28

Zapytanie ofertowe GCK.261.3.2021 - zakup i dostawa materiałów biurowych na potrzeby GCK w 2021 roku

2021-01-28

Zapytanie ofertowe GCK.261.2.2021 - zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych na potrzeby GCK w 2021 roku

2021-01-28

Zapytanie ofertowe GCK.261.1.2021 - zakup i dostawa środków czystości na potrzeby GCK w 2021 roku.

2021-01-28

Najem powierzchni przeznaczonej do prowadzenia punktu gastronomicznego w CTM-MM

2020-09-09

Grajewskie Centrum Kultury zaprasza do złożenia oferty na najem powierzchni przeznaczonej do prowadzenia punktu gastronomicznego wraz z pomieszczeniami stanowiącymi zaplecze w budynku Centrum Tradycji Mleczarstwa-Muzeum Mleka w Grajewie przy ul. Konstytucji 3 Maja 36.

Informacja o unieważnieniu postępowania w trybie zapytania ofertowego dotyczącego kompleksowej obsługi technicznej imprezy artystyczno - rozrywkowej ,,Pożegnanie Lata 2020" w dn. 28.08.2020 r. w Grajewie, na terenie klubu Hades, ul. Legionistów 9

2020-07-30

Zapytanie ofertowe dot. kompleksowej obsługi technicznej imprezy artystyczno-rozrywkowej "Pożegnanie Lata 2020" w dniu 28.08.2020 r. w Grajewie, na terenie placu Klubu Hades, ul. Legionistów 9

2020-08-28
Powiększ zdjęcie

UNIEWAŻNIENIE postępowania GCK.261.5.2020- monitoring wizyjny

2020-06-09

PROTOKÓŁ z otwarcia ofert GCK.261.5.2020 - monitoring wizyjny

2020-05-12

WYJAŚNIENIA do zapytania ofertowego GCK.261.5.2020 - monitoring wizyjny

2020-05-08

GCK.261.5.2020 - monitoring wizyjny

2020-04-30

Zapraszamy do żłożenia oferty w trybie rozeznania cenowego pisemnego  na realizację zadania' „Budowa instalacji systemu monitoringu wizyjnego budynku pokoszarowego (tzw. Klubu „Hades”) w Grajewie” położonego na działce nr 4608/3 przy ul. Legionistów 9 w Grajewie.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Przetarg Rewaloryzacja zabytkowego budynku pokoszarowego Grajewskiego Centrum Kultury w Grajewie (GCK.261.4.2020)

2020-03-25

WNIOSEK W SPRAWIE PRZEDŁUŻENIA TERMINU ZWIĄZANIA OFERTĄ - Przetarg Rewaloryzacja zabytkowego budynku pokoszarowego Grajewskiego Centrum Kultury w Grajewie (GCK.261.4.2020)

2020-03-12