Wirtualny punkt szczepienia KULTURĄ
EFRR-Hades

Grupy teatralne

W każdy wtorek - sala klubowa GCK

15.30-17.00 zespół teatralny "MIRAGE"

19.30-21.30 teatr "Po godzinach"

W każdą środę - sala kinowa GCK

15.45-17.15 zespół teatralny "MIRAGE"

17.30-19.30 zespół teatralny"Rebellion"

W każdy piątek - sala klubowa GCK

14.30-16.30 grupa teatralna"Rebellion"

17.00-19.00 grupa teatralna "Cień"

 Prowadzone w GCK zajęcia teatralne przeznaczone są dla młodych ludzi pasjonujących się teatrem, pragnących zmierzyć się z profesjonalnym działaniem aktorskim, przygotować swoje ciało, wyobraźnię, głos do pracy scenicznej.

Stawiamy na:
- wyrażanie własnej osobowości,
- doskonalenie twórczego działania w grupie,
- dobrą zabawę w drodze do realizacji pomysłów artystycznych w ramach teatru,
- rozwijanie wrażliwości estetycznej i świadomości teatralnej,
- pracę nad poprawną dykcją, akcentem,rytmem, tempem,intonacją,modulacją głosu, wyrażaniem emocji,
- rozwijanie pozytywnych cech charakteru, takich jak: tolerancja, życzliwość, otwartość, szacunek,odpowiedzialność, pracowitość, rzetelność.

W chwili obecnej przy Grajewskim Centrum kultury działają cztery grupy teatralne, których instruktorem jest Pani Joanna Chorosińska.

Grupa"MIRAGE" - skupiająca młodzież szkół podstawowych. 

Grupa „CIEŃ” - skupiająca młodzież szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Grupa „REBELLION” - skupiająca młodzież szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Grupa"Teatr dla dorosłych"

 Kontakt:
Joanna Chorosińska - Instruktor ds. teatru     
joanna.chorosinska@gckgrajewo.pl       
tel. 86 272-29-91 wew. 15