Wirtualny punkt szczepienia KULTURĄ
EFRR-Hades

Informacje o zespole

HISTORIA

Zespół Pieśni i Tańca "Grajewianie" rozpoczął działalność w styczniu 1989 roku. W 1988 roku w Grajewskim Towarzystwie Muzycznym narodził sie pomysł stworzenia grupy pielęgnującej foklor naszego region oraz ziem sąsiednich. I tak w 1989 roku już na dobre rozpoczął swoją działalnośc Zespół Pieśńi i Tańca “Grajewianie”. Do powstania “Grajewian” przyczynił się  Antoni Czajkowki, a Edward i Joanna Szabatowi przez ponad 20 lat prowadzili zespół i wychowyali poprzez taniec, muzykę i miłość do rodzimej tradycji kolejne pokolenia dzieci i młodzieży.   Od początku swego istnienia zespół czerpał z folkloru wschodniej Polski. Pierwszy program oparty był na tańcach kurpiowskich, warmińsko-mazurskich oraz podlaskich. Jako że Grajewo leży na styku tych trzech kultur, do dziś te trzy regiony zajmują w ZPiT "Grajewianie" szczególne miejsce. Z biegiem lat repertuar powiększał się, przekraczając nawet granice Polski. Oprócz tańców warmińskich, augustowskich, kurpiowskich, podlaskich, lubelskich, rzeszowskich, przeworskich,krakowskich, pienińskich, orawskich czy krakowskich "Grajewianie" wprowadzili na scenę folklor z historycznych ziem polskich: Łatgalii (Łotwa), Podola (Ukraina), Lwowa czy też Łemkowszczyzny. W 2015 roku nasz repertuar wzbogaciliśmy o folklor z: Orawy, Pienin, Puszczy Białej, Suwalszczyzny oraz Ziemi Łomżyńskiej. „Grajewianie” prezentują również spektakl teatralny pt. „Jacy_Tacy” inspirowany „Weselem” Stanisława Wyspiańskiego.


ZESPÓŁ AKTUALNIE

Przez 25 lat  ZPiT "Grajewianie" skupiał dzieci i młodzież ze wszystkich grajewskich szkół. Zajęcia uczyły tańca, śpiewu, można było poznać przyjaciół, jeździć po Polsce i nauczyć się kochać swoją rodzimą kulturę.  "Grajewianie" są dziś zespołem pokoleniowym - obecnie tańczą tu już dzieci pierwszych tancerzy. Wielu z byłych członków zespołu nie rozstało się z folklorem i tańcem, wyjeżdżając z rodzimego miasta. Część z nich jako dorośli dalej rozwija swoje pasje, niektórzy zajmują się zawodowo tańcem, prowadzą swoje zespoły w całej Polsce i sławią dobre imię Grajewa. Jeden z nich - Mariusz Żwierko -  został w  2012 roku instruktorem i choreografem ZPiT "Grajewianie",  pełnił również funckcję kierownika artystycznego. Muzykę dla zespołu pisali Bogdan E. Szczepański oraz Edward Szabat – założyciel zespołu. Nad kostiumami do listopada 2019 roku czuwała Zdzisława Gałecka. Obecnie rolę tę pełni Anna Ożlańska. 
Od roku 2016 funkcję instruktora tańca/choreografa ZPiT"Grajewian" pełni Wojciech Chylewski, wieloletni tancerz Zespołu Pieśni i Tańca Uniwersytetu Warszawskiego"Warszawianka", były tancerz Zespołu Pieśni i Tańca "Mazowsze", prowadzący Centrum Rozwoju Artystycznego na Pomorzu.


FESTIWALE I NAGRODY

Zespół koncertował w kraju i za granicą, wielokrotnie był nagradzany na ogólnopolskich festiwalach i konkursach za pielęgnowanie folkloru oraz za wysoki poziom artystyczny. W 1998 roku "Grajewianie" zostali przyjęci do Polskiej Sekcji CIOFF.

“Grajewianie” brali udział w następujacych festiwalach:

 • w roku 1998 zdobyli tytuł Laureata Festiwalu na V Ogólnopolskim Festiwalu Zespołów Tanecznych "Gorzów 98" w Gorzowie Wielkopolskim oraz wyróznienie na Oóglnopolskim Festiwalu Zespołów Tanecznych w Rydzynie / Bojanowie
 • 1999 – wyróżnienie na VIII Międzynarodowym Festiwalu Zespołów Folklorystycznych "Kraków 99" w Krakowie
 • 2000, 2002 i 2003 – tytuł Laureata Festiwalu na Ogólnopolskim Festiwalu Zespołów Tanecznych "Gorzów 2000", "Gorzów 2002", "Gorzów 2003"
 • Gość specjalny II Międzynarodowego Festiwalu Zespołów Artystycznych Mniejszości Narodowych w Rezekne Łotwa 2004
 • 2005 – III miejsce na Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych w Szydłowcu
 • 2011, 2013 – Międzynarodowy Festiwal Folkloru Dzieci i Młodzieży TĘCZA w Ełku
 • 2014 – XIX Międzynarodowych Olsztyńskich Dni Folkloru „Warmia 2014” |
 • 2014 – wyróżnienie na Ogólnopolskich Dniach Kultry Kurpiowskiej w Nowogrodzie
 • 2015 – I miejsce, na Ogólnopolskich Dniach Kultry Kurpiowskiej w Nowogrodzie
 • 2015 – GRAND PRIX – na XXIV Międzynarodowym Festiwalu Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Folklorystycznych KRAKOWIAK 2015
 • 2016 - Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 39 Bydgoskich Impresjach Muzycznych
 • 2016 - Reprezentanci ZPiT nagrodzeni na FAFURIADZIE 2016
 • 2016 - Pierwszy Międzynarodowy Festiwal Młodych Talentów - POLSHA PRIVET
 • 2017 - X Podlaska Oktawa Kultur w Białymstoku

Aktualnie działają trzy grupy: A,B,C.

Poza Polską zespół koncertował: na Łotwie, Litwie, Białorusi, Ukrainie oraz w Niemczech – przede wszystkim na gościnnych koncertach do tamtejszej Polonii.

Galeria

Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie