Wirtualny punkt szczepienia KULTURĄ
EFRR-Hades

Soliści

Zajęcia wokalne odbywać się będą w każdy piątek w budynku CTM - Muzeum Mleka w Grajewie ul. Konstytucji 3 Maja 36 w godz.12.30-18.30.

Soliści czują w sobie potrzebę śpiewania i chcą się doskonalić w tym kierunku. W czasie zajęć osoby te pracują nad poszczególnymi elementami techniki wokalnej - fonacją, oddychaniem, rezonansem i wyrównaniem rejestrów, artykulacją, dykcją oraz innymi zagadnieniami, m.in.: zaciskami, problemem "górnych dźwięków" czy sposobem atakowania dźwięku. Nieodłączną częścią pracy nad emisją głosu jest również praca nad zrozumieniem treści i interpretacją utworu.

Instruktorem wokalu jest  Pani Aleksandra Szejda.