Wirtualny punkt szczepienia KULTURĄ
EFRR-Hades
Jesteś tutaj: Start / O NAS / Informacje ogólne

Informacje ogólne

   Grajewskie Centrum Kultury jest samorządową instytucją kultury powstałą na mocy Uchwały Nr XIII/102/15 Rady Miasta Grajewo z dnia 29 września 2015 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury - Miejskiego Domu Kultury w Grajewie i Grajewskiej Izby Historycznej oraz utworzenia Grajewskiego Centrum Kultury.  W związku z powyższym kontynuujemy wieloletnią działalność instytucji, z których połączenia powstaliśmy, choć pod względem formalno-prawnym funkcjonujemy od dnia 1 stycznia 2016 r. 
   Prowadzimy wielokierunkową działalność w dziedzinie rozwoju i upowszechniania kultury oraz gromadzenia, trwałej ochrony i promowania dóbr kulturalno-historycznego dziedzictwa miasta i regionu.

Do podstawowych zadań naszej działalności należy:

  1.  edukacja kulturalna oraz kształtowanie wartości poznawczych i estetycznych odbiorców kultury,
  2.  tworzenie mieszkańcom Grajewa warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,
  3.  rozpoznawanie, rozwijanie i zaspokajanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych i intelektualnych mieszkańców Grajewa oraz tworzenie warunków do ich rozwoju,
  4.  tworzenie warunków do podtrzymywania postaw patriotycznych i kultywowania tradycji, w tym tradycji folklorystycznych,
  5.  gromadzenie, trwała ochrona i udostępnianie dóbr kulturalno-historycznego dziedzictwa o charakterze materialnym i niematerialnym mieszkańcom miasta i regionu ,
  6.  integrowanie społeczności miasta i wspieranie lokalnych inicjatyw kulturalnych,
  7.  inspirowanie mieszkańców miasta do rozwijania zainteresowań przeszłością oraz umacnianie ich związku z własnym regionem;
  8.  promocja miasta Grajewo.


STATUT GCK


  
Od samego początku działalności staramy się stworzyć uczestnikom zajęć jak najlepsze warunki i możliwości samorealizacji poprzez sztukę  czy inne aktywne formy spędzania wolnego czasu. Chcemy kształtować w młodzieży odpowiednie postawy wobec sztuki, życia, samego siebie oraz wobec drugiego człowieka. Osoby dowiedzające GCK mogą rozwijać swoje zainteresowania poprzez udział w zajęciach, wykładach, warsztatach oraz samodzielną działalność twórczą pod czujnym okiem naszych pracowników - instruktorów teatru, tańca,  muzyki i plastyki. Mogą także uczestniczyć w imprezach takich jak: koncerty, wernisaże, wystawy, konkursy, spektakle, turnieje, happeningi. Ważnym elementem jest wymiana doświadczeń. Dlatego staramy się współpracować z innymi placówkami zarówno w kraju,  jak i zagranicą.  Staramy się reagować na potrzeby mieszkańców i wprowadzać do naszej oferty nowe koła, sekcje, zajęcia.
   Aby więcej się o nas dowiedzieć,  zapraszamy w odwiedziny. Jesteśmy otwarci na dobre pomysły. Postaramy się pomóc w ich realizacji.

Dyrektor i pracownicy GCK w Grajewie

Artykuły

Pracownicy GCK oskarżeni... !

2020-06-19
Powiększ zdjęcie

Uwaga! Pracownicy GCK oskarżeni ... !

Z dobrze poinformowanego źródła uzyskaliśmy informację, że pracownicy GCK zostali oskarżeni ... o działalność kulturalną !!! Nasz informator donosi także, że rozplanowane zostały już wakacje z GCK. Tajemnicze maskotki na białym busie ewidentnie zwiastują nadejście czegoś... niebezpiecznie kulturalnego ;).

Śledźcie nas na bieżąco! Już wkrótce ruszamy z ofertą wakacyjną!